Cyklo-prodej.cz

Prohlášení o ochraně osobních dat

Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) Vámi poskytované při využívání tohoto internetového obchodu jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. My si důvěrnost vašich osobních údajů uvědomujeme a prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

  Provozovatel zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na info@snowboardy-levne.cz odvolat a provozovatel údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje.

  Provozovatel intenetového obchodu snowboardy-levne.cz prohlašuje, že veškeré Vaše údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům společnosti. Pokud bude k Vašim osobním údajům mít přístup jiný subjekt (přepravce), bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.

  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

  Další zpracování probíhá jen na základě zváštního zákona.

  Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru, kde k nim nemá přístup žádná neoprávněná osoba.

  Podle zákona máte kdykoli právo písemně žádat provozovatele o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává.

 


Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zpět